”Ja, vi har ett stort ansvar.” Debattsvar till professor Mikael Holmqvist.

Panamaskandalen är den senaste i en rad skandaler som pekar på brister i moralisk kompass och ansvarstagande i näringsliv och samhälle. Den 14 april ställde Mikael Holmqvist en rad viktiga frågor angående vilken roll företagsekonomiska utbildningar i allmänhet och Handelshögskolor i synnerhet har i dessa skandaler i sin artikel på DN Kulturdebatt”Framtidens elit skolas att tänja på gränserna”.

Och visst är det så att vi som utbildar framtidens beslutsfattare har ett stort ansvar för att öka deras förmåga att fatta goda beslut i en bredare mening. Utbildning – och kanske i synnerhet ekonomiutbildningar – har ett stort ansvar för samhällsbyggandet. Detta ansvar har ett antal komponenter och inkluderar att säkra att våra studenter kan det grundläggande inom ekonomivetenskaperna, att de förstår sin omvärld (såväl den svenska som den globala), kan tänka kritiskt och förstår sin roll i samhället. En viktig del i detta är att utveckla studenternas förmåga till perspektivseende. Komplexa managementfrågor har sällan enkla och raka svar utan kräver avvägningar mellan olika perspektiv och intressen.

Runt om i världen har ledande forskare och lärare på ledande Handelshögskolor länge debatterat sin roll i samhället genom utbildning till framtida ledare. Två exempel är Henry Mintzberg (McGill) och Rosabeth Moss Kanter (Harvard) som varit drivande i att på olika sätt påverka såväl diskursen samt företagsekonomiska utbildningar världen över. Den internationella ledande organisationen EFMD som certifierar ekonomiutbildningar har sedan många år enbart godkänt universitet som kan visa hur de aktivt arbetar med etik och hållbarhet.

Vi som jobbar på Handelshögskolan i Stockholm vet att vi utbildar studenter som i många fall kommer att ha makt och stort ansvar, och har därför sedan 80-talet jobbat med frågor som gäller moral och etik. 2013 signerade skolan FN:s principer för ansvarstagande ekonomiutbildningar (Principles for Responsible Management Education, PRME) och har sedan dess arbetat aktivt med att säkerställa att varenda en av våra studenter i totalt elva program kommer utbildas inom företagsansvar och hållbarhet. Ett särskild välkommet bidrag till denna ambition är en stor donation från Global Challenge Foundation som gjort det möjlig att vårt viktiga kandidatprogram har designats om för att adressera globala utmaningar genomgående under de två första studieåren. Vi är unika bland Handelshögskolor i Sverige och globalt med att säkra att etik och hållbarhet blir obligatorisk i varenda program från och med i år.

Tillsammans med våra företagspartners har vi också satt i gång ett nytt diplomprogram för nyanlända flyktningar (RAMP) för att bidra till en av våra största samhällsutmaningar med det vi kan bäst: utbildning och företagsnätverk.

Utöver detta skapades under 2015 ett särskilt center för hållbarhet vid Handelshögskolan: Misum. Där bedrivs forskning kring hållbarhet ur olika perspektiv. Misum bidrar även till att utveckla lärare och undervisning om etik och hållbarhetsfrågor i alla utbildningsprogram.

Vi är stolta över att många av våra fantastiskt duktiga studenter och alumner lyckats ta sig till ledande positioner i samhället, i politiken och i storbolag, och även framgångsrikt startat nya företag. Vi är också stolta över att en stor och ökande andel av våra studenter och alumner arbetar, leder och verkar inom organisationer inom civilsamhället och socialt företagande. Kända namn som fd. Handelshögskolan i Stockholms studentkårsordförande Golnaz Hashemzadeh Bonde som grundade Inkludera Invest, Stefan Krook som grundade GodEl, samt storbolags hållbarhetsansvariga som Mala Chakraborti i Atlas Copco är bra exempel.

Vi håller med om att det behövs mer av moraliskt ledarskap i samhället. På Handelshögskolan i Stockholm, liksom säkerligen vid många andra ekonomiska utbildningar, jobbar vi för att vara en del av lösningen snarare än problemet.

Skrivet av:

Lin Lerpold, tf professor och chef Mistra Center for Sustainable Markets, Handelshögskolan i Stockholm

Richard Wahlund, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Andreas Werr, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

 

Läs mer på DN Kulturdebatt ”Samvetslösa ekonomer”

14/4: Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi på Stockholms universitet ”Framtidens elit skolas att tänja på gränserna

17/4: Replik: Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm
Vi håller moralen högt

22/4: Mikael Holmqvist
Ekonomisk moral. Vidare forskning om samhällets eliter krävs.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s