”Ja, vi har ett stort ansvar.” Debattsvar till professor Mikael Holmqvist.

Panamaskandalen är den senaste i en rad skandaler som pekar på brister i moralisk kompass och ansvarstagande i näringsliv och samhälle. Den 14 april ställde Mikael Holmqvist en rad viktiga frågor angående vilken roll företagsekonomiska utbildningar i allmänhet och Handelshögskolor i synnerhet har i dessa skandaler i sin artikel på DN Kulturdebatt”Framtidens elit skolas att tänja på gränserna”.

Och visst är det så att vi som utbildar framtidens beslutsfattare har ett stort ansvar för att öka deras förmåga att fatta goda beslut i en bredare mening. Utbildning – och kanske i synnerhet ekonomiutbildningar – har ett stort ansvar för samhällsbyggandet. Detta ansvar har ett antal komponenter och inkluderar att säkra att våra studenter kan det grundläggande inom ekonomivetenskaperna, att de förstår sin omvärld (såväl den svenska som den globala), kan tänka kritiskt och förstår sin roll i samhället. En viktig del i detta är att utveckla studenternas förmåga till perspektivseende. Komplexa managementfrågor har sällan enkla och raka svar utan kräver avvägningar mellan olika perspektiv och intressen.

Runt om i världen har ledande forskare och lärare på ledande Handelshögskolor länge debatterat sin roll i samhället genom utbildning till framtida ledare. Två exempel är Henry Mintzberg (McGill) och Rosabeth Moss Kanter (Harvard) som varit drivande i att på olika sätt påverka såväl diskursen samt företagsekonomiska utbildningar världen över. Den internationella ledande organisationen EFMD som certifierar ekonomiutbildningar har sedan många år enbart godkänt universitet som kan visa hur de aktivt arbetar med etik och hållbarhet.

Vi som jobbar på Handelshögskolan i Stockholm vet att vi utbildar studenter som i många fall kommer att ha makt och stort ansvar, och har därför sedan 80-talet jobbat med frågor som gäller moral och etik. 2013 signerade skolan FN:s principer för ansvarstagande ekonomiutbildningar (Principles for Responsible Management Education, PRME) och har sedan dess arbetat aktivt med att säkerställa att varenda en av våra studenter i totalt elva program kommer utbildas inom företagsansvar och hållbarhet. Ett särskild välkommet bidrag till denna ambition är en stor donation från Global Challenge Foundation som gjort det möjlig att vårt viktiga kandidatprogram har designats om för att adressera globala utmaningar genomgående under de två första studieåren. Vi är unika bland Handelshögskolor i Sverige och globalt med att säkra att etik och hållbarhet blir obligatorisk i varenda program från och med i år.

Tillsammans med våra företagspartners har vi också satt i gång ett nytt diplomprogram för nyanlända flyktningar (RAMP) för att bidra till en av våra största samhällsutmaningar med det vi kan bäst: utbildning och företagsnätverk.

Utöver detta skapades under 2015 ett särskilt center för hållbarhet vid Handelshögskolan: Misum. Där bedrivs forskning kring hållbarhet ur olika perspektiv. Misum bidrar även till att utveckla lärare och undervisning om etik och hållbarhetsfrågor i alla utbildningsprogram.

Vi är stolta över att många av våra fantastiskt duktiga studenter och alumner lyckats ta sig till ledande positioner i samhället, i politiken och i storbolag, och även framgångsrikt startat nya företag. Vi är också stolta över att en stor och ökande andel av våra studenter och alumner arbetar, leder och verkar inom organisationer inom civilsamhället och socialt företagande. Kända namn som fd. Handelshögskolan i Stockholms studentkårsordförande Golnaz Hashemzadeh Bonde som grundade Inkludera Invest, Stefan Krook som grundade GodEl, samt storbolags hållbarhetsansvariga som Mala Chakraborti i Atlas Copco är bra exempel.

Vi håller med om att det behövs mer av moraliskt ledarskap i samhället. På Handelshögskolan i Stockholm, liksom säkerligen vid många andra ekonomiska utbildningar, jobbar vi för att vara en del av lösningen snarare än problemet.

Skrivet av:

Lin Lerpold, tf professor och chef Mistra Center for Sustainable Markets, Handelshögskolan i Stockholm

Richard Wahlund, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Andreas Werr, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

 

Läs mer på DN Kulturdebatt ”Samvetslösa ekonomer”

14/4: Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi på Stockholms universitet ”Framtidens elit skolas att tänja på gränserna

17/4: Replik: Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm
Vi håller moralen högt

22/4: Mikael Holmqvist
Ekonomisk moral. Vidare forskning om samhällets eliter krävs.

 

 

Great intentions, difficult implementation – 25% of the journey completed. Blog post #4 from Tina Sendlhofer.

pinkele

I thought that an update about some of the experienced difficulties emanating from actually living up my “year’s restrictions”. Notably, I did not come up with changing my life style into a more sustainable life style with the aim to quit after a successful year. Naturally, I regard this year as some kind of test phase for achieving a long-term change.

Almost three full months passed and I can sincerely tell that these three months have been more difficult than I expected.

It seems that I am surrounded by fashion all the time. I have never been a “fashion victim”, but I experience a classic dilemma: “Don’t think about a pink elephant”.  I am pretty sure that you had to think about a pink elephant! I conduct research in the fashion industry and as soon as I “put down my pen”, I overhear people talking about their new purchases or engage in discussions around the upcoming fashion season over a short fika. When I see my friends presenting their latest purchases, I feel some sort of dissatisfaction. I want to go and buy new stuff and have realized that I am still trying to compensate my purchases with other things that could give me an equally satisfying feeling. I haven’t found it yet though.

When I sort my mail (print and online), it seems that I am exposed to sales advertisements or when I enjoy my sports in the climbing gym or a generic gym, because before I enter the changing rooms, I have to pass through in-store fashion stores that help me be part of the community.

Just a short recap: My basic intention was to refrain from buying new fashion products (especially fast-fashion products, such as produced by H&M, Zara, etc.) for a full year. As of now I think that I have done quite a satisfying job. Despite purchasing running shoes, of which my request for a statement at Rangsell is still pending and a pair of winter climbing gloves, which was absolutely necessary to climb glaciers during my winter vacation, I could manage to complete three full months. I justified my two purchases, because they can be ascribed to the category “necessary equipment” for my sportive leisure activities. Despite that, I feel somewhat torn regarding this, because I am well aware that running shoes are truly not good for their environmental impact and social impact and winter climbing gloves are made out of goat leather.

I experience certainly very good feelings about my decision though. And these are exceeding the negative ones. First, after three months I can say that I have saved quite some time, money and energy that I would perhaps otherwise have spent on hunting down the upcoming season’s fashion picks. Now I can walk along a shopping street, or in-store gym shops and be without feeling the need to walk in and look for options to buy. I feel that I am more in control of what I really want and that feels great!

Happy spring!!

Written by: Tina Sendlhofer, PhD student at Misum

#tinasyear #MakeAChange

Read more:

Blog post #3

Blog post #2

Blog post #1